Trwałość projektu

 

Trwałość projektu pn.: „Razem łatwiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” (Europejski Fundusz Społeczny)

W związku z końcem realizacji projektu pn.: „ Razem łatwiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych, Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca potwierdza kontynuację do okresu zachowania trwałości projektu (od 1.01.2023 r. do 28.02.2024 r.) poprzez nieodpłatne wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu
i doradztwem w zakresie jego wykorzystania, w celu stworzenia optymalnych warunków do opieki domowej osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z choroba onkologiczną i/lub inną chorobą przewlekłą.

Zatem Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca deklaruje instytucjonalną gotowość do kontynuacji przez okres 14 miesięcy jednej wypożyczalni sprzętu oraz następujących usług przez personel ( pracownicy wypożyczalni ) przygotowany do świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu:

  • dyspozytor usług zdrowotnych (udzielanie informacji na temat form wsparcia , posiadanego sprzętu, sposobu i zasadach wypożyczania – 1 os
  • rehabilitanci( wsparcie rehabilitacyjne i szkolenie z obsługi sprzętu)-2 os
  • lekarz ( diagnoza potrzeb osób potrzebujących wsparcia)- 1 os
  • psycholog ( wsparcie dla  opiekunów osób potrzebujących wsparcia) – 2 os
  • pielęgniarka- 1 os i rehabilitant- 1 os  ( szkolenia dla opiekunów  zakresie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu)

W wypożyczalni można bezpłatnie wypożyczyć następujący sprzęt: poduszki masująca do masażu karku, placów, nóg, masażery automatyczne do stóp, balkoniki, kule inwalidzkie, materace masujące do masażu ciała, aparaty do ćwiczeń i rehabilitacji stawów z akcesoriami, wózek inwalidzki, przyrządy do ćwiczeń kończyn górnych, aparat do masażu limfatycznego
z mankietami, oczyszczacze powietrza, lampy sollux, ciśnieniomierze,  lampy antydepresyjne, przenośne aparaty do magnetoterapii, kliny do masażu, mata do magnetoterapii.

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca ul. Orzechowskiego 1 w Częstochowie.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 791 314 690  w godzinach od 8.30-16.30,
e-mail: biuro@hospicjumczestochowa.pl