Miesiąc: styczeń 2024

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ- 2024

 Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 Wartość dofinansowania: 1 895 748,23 zł Głównym celem realizowanego przez nasze Stowarzyszenie  programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o: stopniu znacznym niepełnosprawności, stopniu …

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ- 2024 Read More »