rozwinąć skrzydła

Rozwinąć skrzydła

Projekt  ” Rozwinąć skrzydła” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu: 1 015 441,92 zł,   w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 964 669,82 zł Czas …

Rozwinąć skrzydła Read More »