Miesiąc: listopad 2020

nowe horyzonty seniora

Nowe Horyzonty Seniora

Projekt ” Nowe Horyzonty Seniora” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotnedla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs Wartość projektu: 1 562 310,72 zł tym dofinansowane …

Nowe Horyzonty Seniora Read More »