Razem łatwiej – cykl specjalistycznych szkoleń dla otoczenia osób niepełnosprawnych

Projekt  skierowany jest  zarówno do opiekunów i rodzin,  jak i  do kadry specjalistycznej oraz personelu pomocniczego placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z terenu województwa  śląskiego, opolskiego
i  łódzkiego.

W programie szkolenia z zakresu : 
– dietetyki
– pierwszej pomocy,
– pielęgnacji osób niepełnosprawnych,
– rehabilitacji ruchowej i fizjoterapeutycznej,
– wsparcia socjalnego dla osób niepełnosprawnych,
– zagadnień psychologii osób niepełnosprawnych ( wykłady i warsztaty).

Projekt trwa do 1 maja do 31 grudnia 2016 roku
SZKOLENIA  BEZPŁATNE

Wypełniony  i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy dostarczyć do biura Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca  ul. Orzechowskiego 1 w Częstochowie bądź przesłać : darsercaczwa@wp.pl.

Harmonogram szkoleń w Radomsku:

22.06.2016 r.- Trening komunikacji ( warsztaty psychologiczne)

20.07.2016 r. – Pomoc osobie niepełnosprawnej oczami wolontariusza

27.07.2016 r. – Praca ze stresem ( warsztaty psychologiczne)

10.08.2016 r. – Rehabilitacja ruchowa i fizjoterapeutyczna

17.08.2016 r. – Poczucie własnej wartości ( warsztaty psychologiczne)

07.09.2016 r. – Dieta dla osoby niepełnosprawnej

21.09.2016 r. – Trening asertywności ( warsztaty psychologiczne)

26.10.2016 r.- Wsparcie socjalne dla osoby niepełnosprawnej

16.11. 2016 r – Rozwój osobisty -wypalenie zawodowe ( warsztaty psychologiczne)

30.11. 2016 r.- Pierwsza pomoc

Harmonogram szkoleń w Oleśnie:

24.06.2016 r.- Trening komunikacji ( warsztaty psychologiczne)

08.07.2016 r. – Rehabilitacja ruchowa i fizjoterapeutyczna

22.07.2016 r.- Praca ze stresem ( warsztaty psychologiczne)

12.08.2016 r.- Poczucie własnej wartości ( warsztaty psychologiczne)

19.08.2016 r.- Pomoc osobie niepełnosprawnej oczami wolontariusza

16.09.2016 r. – Pierwsza pomoc

23.09.2016 r.-Trening asertywności( warsztaty psychologiczne)

14.10.2016 r.- Rozwój osobisty – wypalenie zawodowe ( warsztaty psychologiczne)

21.10.2016 r.- Dieta dla osoby niepełnosprawnej

18.11.2016 r. – Wsparcie socjalne dla osoby niepełnosprawnej

Harmonogram szkoleń w Częstochowie:

15.07.2016 r. – Rehabilitacja ruchowa i fizjoterapeutyczna

21.07.2016 r.- Pomoc osobie niepełnosprawnej oczami wolontariusza

28.07.2016 r.- Trening komunikacji ( warsztaty psychologiczne)

29.07.2016 r .- Praca ze stresem ( warsztaty psychologiczne)

26.08.2016 r. Poczucie własnej wartości ( warsztaty psychologiczne)

12.09.2016 r. – Pierwsza pomoc

16.09.2016 r.- Rozwój osobisty  ( warsztaty psychologiczne)

26.09.2016 r. – Wsparcie socjalne dla osoby niepełnosprawnej

07.10.2016 r. – Trening asertywności ( warsztaty psychologiczne)

07.11.2016 r. – Dieta dla osoby niepełnosprawnej

Anna Jarosz
koordynator  projektu

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Cykl szkoleń specjalistycznych w toku. W Częstochowie, Oleśnie i Radomsku szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych cieszą się dużą popularnością. Pomimo sezonu urlopowego frekwencja na zajęciach dobra a humory dopisują.