Trwałość projektu NOWE HORYZONTY SENIORA

Trwałość projektu pn.: „Nowe Horyzonty Seniora”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” (Europejski Fundusz Społeczny) W związku z końcem realizacji projektu pn.: „Nowe Horyzonty Seniora” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: …

Trwałość projektu NOWE HORYZONTY SENIORA Read More »