Lepsze życie- Kompleksowe wsparcie na rzecz osób chorych onkologicznie

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Projekt skierowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, które zostały dotknięte chorobą nowotworową.

Projekt trwa od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2024 r.

Celem projektu jest polepszenie sprawności fizycznej i psychicznej beneficjentów poprzez zapewnienie kompleksowej rehabilitacji, w tym objęcie osób niepełnosprawnych działaniami aktywizującymi i motywującymi mającymi na celu poprawę stanu emocjonalnego, pobudzenie woli walki z rakiem, podniesienie samooceny oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości.

W ramach projektu realizujemy bezpłatnie dla beneficjentów następujące formy wsparcia:

  • rehabilitację ruchową ( w tym rehabilitację w wodzie),
  • rehabilitację psychologiczną  indywidualną i grupową,
  • konsultacje pielęgniarskie,
  • terapię zajęciowa (decoupage, malarstwo, terapia ruchem),
  • zajęcia łączące podstawy renowacji i florystyki,
  • warsztaty wokalne.

Warunki rekrutacji: beneficjenci  zgłaszają się do Stowarzyszenia i przedstawiają dokumentację medyczną wraz ze skierowaniem od lekarza na rehabilitację oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

Niestety odsetek zachorowań na różne choroby nowotworowe jest coraz większy a co za tym idzie coraz więcej osób potrzebuje rehabilitacji fizycznej i psychicznej oraz różnego rodzaju działań motywujących mających na celu poprawę stanu fizycznego i emocjonalnego, aby mogli powrócić do aktywności sprzed choroby. Zatem osoby chore na nowotwór lub w remisji mają możliwość uzyskania szerokiego i bezpłatnego wsparcia, aby dzięki tym działaniom miały siłę pokonać chorobę.

Połączenie różnych form rehabilitacji (fizycznej i psychicznej) z terapią zajęciową pozwala ocenić projekt jako kompleksowy i innowacyjny na szczeblu regionalnym.

Harmonogram

Warsztaty z malarstwa pod kierunkiem p.Danuty Żak cieszą się nieustannym zainteresowanie

Terapia zajęciowa-  terapia ruchem, decoupage, malarstwo, terapia ruchem

Rehabilitacja w wodzie

Nowa forma wsparcia to rehabilitacja w wodzie, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem i sprawia duża radość naszym  pacjentom