Jesteśmy tu po to, by życie
z chorobą nowotworową było łatwiejsze

Formy wsparcia

Opieka lekarska i pielęgniarska

Konsultacje lekarskie i pielęgniarskie 

Opieka psychologiczna

Diagnoza, terapia indywidualna

Zajęcia rehabilitacyjne

Rehabilitacja w Placówce i w miejscu zamieszkania Pacjenta, rehabilitacja w wodzie

Wypożyczalnia sprzętu

Wypożyczalnia sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Grupa wsparcia

Grupy wsparcia psychologicznego

Terapia zajęciowa

Malarstwo, arteterapia, warsztaty wokalne i teatralne

Wsparcie wolontariuszy

Wolontariat akcyjny i hospicyjny

Pozostałe formy wsparcia

Opieka kapelana, konsultacje dietetyczne, joga onkologiczna, zajęcia relaksacyjne

Nie jesteś sam!

Nasze hospicjum tętni życiem od rana do wieczora, jest miejscem, gdzie zdecydowanie częściej słychać odgłosy śmiechu niż płaczu, a dla nas, jako zespołu, największym komplementem jest jak Pacjenci mówią nam, że jest to ich drugi dom.

Safety

Pobierz deklarację członkowską

Realizujemy projekty przy wsparciu:

Bieżące projekty

Projekt zakłada wsparcie dla 39 osób w wieku 60+ (26 kobiet i 13 mężczyzn), nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących m. Częstochowę, w okresie 1.11.2020-30.09.2022 r., w postaci:


• utworzenia Klubu Seniora –- jako miejsca spotkań, aktywizacji społecznej i kulturalnej osób w wieku senioralnym – 22 os. (14 kobiet, 8 mężczyzn)

• zapewnienie Usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku senioralnym – celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji i zapewnienia opieki dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania (również w zastępstwie za opiekunów faktycznych), a także zapobiegając konieczności przenosin do placówki opieki instytucjonalnej – 17 osób (12 kobiet 5 mężczyzn).

Razem łatwiej

Program wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów

Celem projektu jest umożliwienie osobom przebywanie w miejscu zamieszkania oraz zapewnienie jak najlepszych warunków opieki domowej. Realizacja projektu będzie skutkować:

-liczbą 9 wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych

-liczbą 68 os.zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych objętych usługami zdrowotnymi.

Kompleksowe wsparcie na rzecz osób chorych onkologicznie

Projekt trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.

Celem projektu jest polepszenie sprawności fizycznej i psychicznej beneficjentów poprzez zapewnienie kompleksowej rehabilitacji w tym objęcie osób niepełnosprawnych działaniami aktywizującymi i motywującymi mającymi na celu poprawę stanu emocjonalnego, pobudzenie woli walki z rakiem, podniesienie samooceny oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości.

0 +
Lat doświadczenia
0 +
Podopiecznych
0
Zrealizowanych projektów
0 +
Osób w Teamie
Nie jesteś sam

Jak możesz pomóc?

Nasze hospicjum tętni życiem od rana do wieczora, jest miejscem, gdzie zdecydowanie częściej słychać odgłosy śmiechu niż płaczu, a dla nas, jako zespołu, największym komplementem jest jak Pacjenci mówią nam, że jest to ich drugi dom.