Razem łatwiej

Razem łatwiej

Projekt pn. Razem łatwiej- program wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych. Wartość projektu: 1 411 …

Razem łatwiej Read More »