admin

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ- 2024

 Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 Wartość dofinansowania: 1 895 748,23 zł Głównym celem realizowanego przez nasze Stowarzyszenie  programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o: stopniu znacznym niepełnosprawności, stopniu …

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ- 2024 Read More »

Dni otwarte w Hospicjum

„Postaw na profilaktykę onkologiczną”, pod takim hasłem w dniach 20-21.10.2023 r w siedzibie Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca na ulicy  Orzechowskiego 1 odbędą  się dni otwarte. Mieszkańcy naszego miasta będą mogli uczestniczyć w warsztatach psychologicznych oraz  skorzystać z bezpłatnych porad lekarskich,  psychologicznych, pielęgniarskich, a także dietetycznych.Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Miasta Częstochowy.

Trwałość projektu NOWE HORYZONTY SENIORA

Trwałość projektu pn.: „Nowe Horyzonty Seniora”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” (Europejski Fundusz Społeczny) W związku z końcem realizacji projektu pn.: „Nowe Horyzonty Seniora” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: …

Trwałość projektu NOWE HORYZONTY SENIORA Read More »

Kompleksowa rehabilitacja osób chorych onkologicznie – Radomsko

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Projekt skierowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, które zostały dotknięte chorobą nowotworową. Projekt trwa od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2026 r. Celem projektu jest zwiększenie poziomu samodzielności i sprawności beneficjentów poprzez zapewnienie im kompleksowej rehabilitacji, w tym …

Kompleksowa rehabilitacja osób chorych onkologicznie – Radomsko Read More »

Trwałość projektu

  Trwałość projektu pn.: „Razem łatwiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” (Europejski Fundusz Społeczny) W związku z końcem realizacji projektu pn.: „ Razem łatwiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego …

Trwałość projektu Read More »

Rekrutacja do projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2023 Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca  prowadzi rekrutację do programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami ” jest przede wszystkim poprawa jakości życia …

Rekrutacja do projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” Read More »