Projekty

Kompleksowa rehabilitacja osób chorych onkologicznie – Radomsko

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Projekt skierowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, które zostały dotknięte chorobą nowotworową. Projekt trwa od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2026 r. Celem projektu jest zwiększenie poziomu samodzielności i sprawności beneficjentów poprzez zapewnienie im kompleksowej rehabilitacji, w tym …

Kompleksowa rehabilitacja osób chorych onkologicznie – Radomsko Read More »

Rekrutacja do projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2023 Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca  prowadzi rekrutację do programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami ” jest przede wszystkim poprawa jakości życia …

Rekrutacja do projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” Read More »

nowe horyzonty seniora

Nowe Horyzonty Seniora

Projekt ” Nowe Horyzonty Seniora” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotnedla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs Wartość projektu: 1 562 310,72 zł tym dofinansowane …

Nowe Horyzonty Seniora Read More »

Razem łatwiej

Razem łatwiej

Projekt pn. Razem łatwiej- program wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych. Wartość projektu: 1 411 …

Razem łatwiej Read More »

rozwinąć skrzydła 2

Rozwinąć skrzydła 2

Projekt  ” Rozwinąć skrzydła 2” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu: 1 012 506,65 zł   w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 961 881,32 zł …

Rozwinąć skrzydła 2 Read More »

Pomagamy-wspieramy-działamy

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca dzięki uzyskanemu dofinansowaniu  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 rozpoczęło realizację projektu p.n. „Pomagamy-Wspieramy-Działamy”. Projekt skierowany jest do wolontariuszy z terenu miasta Częstochowy i okolic. Ma on na celu wzmocnić rolę wolontariatu hospicyjnego w rozwiązywaniu problemów społecznych, poprzez utworzenie wykwalifikowanej grupy ludzi, którzy przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym naszego Stowarzyszenia, będą wspomagać hospicyjną …

Pomagamy-wspieramy-działamy Read More »

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego wraz z kompleksową obsługą dla Pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej powyżej 65 roku życia

Projekt pn. „Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego wraz z kompleksową obsługą dla Pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej powyżej 65 roku życia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: …

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego wraz z kompleksową obsługą dla Pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej powyżej 65 roku życia Read More »

Z niepełnosprawnością aktywnie przez życie

Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA  zaprasza  osoby niepełnosprawne z terenu województwa  śląskiego, opolskiego i  łódzkiego  do udziału w projekcie.  W programie :– warsztaty malarskie,– warsztaty teatralno-poetyckie,– warsztaty rozwoju osobistego,– imprezy/wycieczki rekreacyjne  i kulturalne,– wernisaż prac malarskich. Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych oraz wzrost ich motywacji do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym. Harmonogram warsztatów  …

Z niepełnosprawnością aktywnie przez życie Read More »