Nasze inicjatywy

rozwinąć skrzydła 2

Rozwinąć skrzydła 2

Projekt  ” Rozwinąć skrzydła 2” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu: 1 012 506,65 zł   w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 961 881,32 zł …

Rozwinąć skrzydła 2 Read More »

Pomagamy-wspieramy-działamy

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca dzięki uzyskanemu dofinansowaniu  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 rozpoczęło realizację projektu p.n. „Pomagamy-Wspieramy-Działamy”. Projekt skierowany jest do wolontariuszy z terenu miasta Częstochowy i okolic. Ma on na celu wzmocnić rolę wolontariatu hospicyjnego w rozwiązywaniu problemów społecznych, poprzez utworzenie wykwalifikowanej grupy ludzi, którzy przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym naszego Stowarzyszenia, będą wspomagać hospicyjną …

Pomagamy-wspieramy-działamy Read More »

Lepsze życie-kompleksowe wsparcie na rzecz osób chorych onkologicznie

Stowarzyszenie od kwietnia 2019  roku realizuje projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach zadań zlecanych-konkurs ” Szansa-Rozwój-Niezależność” Skierowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, które zostały dotknięte chorobą nowotworową. Projekt trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r. Celem projektu jest polepszenie sprawności …

Lepsze życie-kompleksowe wsparcie na rzecz osób chorych onkologicznie Read More »

rozwinąć skrzydła

Rozwinąć skrzydła

Projekt  ” Rozwinąć skrzydła” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu: 1 015 441,92 zł,   w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 964 669,82 zł Czas …

Rozwinąć skrzydła Read More »

Senior – aktywny i zdrowy mistrz intelektu

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca zaprasza  wszystkich zainteresowanych seniorów 60 +  do udziału w projekcie. W programie m.in.: – warsztaty/ szkolenia z dietetyki,– gimnastyka ogólnousprawniająca (pokaz),– spotkania z rehabilitantem,– szkolenia i warsztaty z edukacji i profilaktyki zdrowotnej,– szkolenie z zakresu praw osób starszych,– warsztaty psychologiczne,– cykliczne warsztaty pn. Mistrz Intelektu” mające na celu ćwiczenie pamięci, koncentracji, …

Senior – aktywny i zdrowy mistrz intelektu Read More »

Z niepełnosprawnością aktywnie przez życie

Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA  zaprasza  osoby niepełnosprawne z terenu województwa  śląskiego, opolskiego i  łódzkiego  do udziału w projekcie.  W programie :– warsztaty malarskie,– warsztaty teatralno-poetyckie,– warsztaty rozwoju osobistego,– imprezy/wycieczki rekreacyjne  i kulturalne,– wernisaż prac malarskich. Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych oraz wzrost ich motywacji do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym. Harmonogram warsztatów  …

Z niepełnosprawnością aktywnie przez życie Read More »

Razem łatwiej – cykl specjalistycznych szkoleń dla otoczenia osób niepełnosprawnych

Projekt  skierowany jest  zarówno do opiekunów i rodzin,  jak i  do kadry specjalistycznej oraz personelu pomocniczego placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z terenu województwa  śląskiego, opolskiegoi  łódzkiego. W programie szkolenia z zakresu : – dietetyki– pierwszej pomocy,– pielęgnacji osób niepełnosprawnych,– rehabilitacji ruchowej i fizjoterapeutycznej,– wsparcia socjalnego dla osób niepełnosprawnych,– zagadnień psychologii osób niepełnosprawnych ( …

Razem łatwiej – cykl specjalistycznych szkoleń dla otoczenia osób niepełnosprawnych Read More »