Kompleksowa rehabilitacja osób chorych onkologicznie – Radomsko

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Projekt skierowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, które zostały dotknięte chorobą nowotworową.

Projekt trwa od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2026 r.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu samodzielności i sprawności beneficjentów poprzez zapewnienie im kompleksowej rehabilitacji, w tym objęcie osób niepełnosprawnych działaniami aktywizującymi i motywującymi mającymi na celu poprawę stanu emocjonalnego pobudzenie woli walki z rakiem, podniesienie samooceny oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości.

W ramach projektu realizujemy bezpłatnie dla beneficjentów następujące formy wsparcia:

  • rehabilitację ruchową
  • trening możliwości funkcjonalnych
  • rehabilitację psychologiczną  indywidualną i grupową
  • terapię poprzez sztuki plastyczne
  • zajęcia ruchowe

Warunki rekrutacji: beneficjenci zgłaszają się do Stowarzyszenia i przedstawiają dokumentację medyczną stwierdzającą chorobę onkologiczną, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz wypełniają formularz zgłoszenia do projektu. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Niestety statystyki oraz nasze doświadczenia pokazują że coraz więcej ludzi coraz młodszych choruje onkologicznie. Biorąc pod uwagę, że w wielu regionach brak jest jakichkolwiek form wsparcia dla osób chorych onkologicznie, a także uwzględniając złożoność procesu rehabilitacji (wsparcie psychologiczne, trening umiejętności, edukacja, różne formy terapii zajęciowych etc) istnieje konieczność zapewnienia beneficjentom możliwie jak najdalej idącej kompleksowości świadczeń rehabilitacyjnych w szczególności w pierwszym etapie po leczeniu onkologicznym. Dzięki otrzymanemu wsparciu beneficjenci poprawią swój fizyczny jak i psychiczny stan zdrowia, odbudują poczucia własnej wartości, zmotywują się do działania, zdobędą nowe umiejętności i kompetencje, co w rezultacie przyczynią się do osiągnięcia celu projektu.

HARMONOGRAMY