List gratulacyjny DAr Serca

List gratulacyjny

Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak-Kamysz wysłał List Gratulacyjny w związku z działalnością Stowarzyszenia Hospicjum DAR SERCA na rzecz aktywności społecznej osób starszych. To dla Nas zaszczyt prowadzić taki projekt…poczucie czynienia dobra dodaje Nam sił…dziękujemy za zaufanie