Rekrutacja do programu ” ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

Zadanie realizowane w ramach Programu 
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2024

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Informujemy, iż w 2024 roku rusza kolejna edycja programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”.

W przypadku chęci do jego przystąpienia, zapraszamy do składania wniosków od dnia 02.01.2024 w godzinach między 8.30 a 15.30.

Każdy wniosek musi składać się z następujących dokumentów: karty zgłoszeniowej, klauzuli RODO oraz kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty należy pobrać na tej stronie, poniżej:

DO POBRANIA:

Przyjmowane i rozpatrywane będą wyłącznie wnioski zawierające komplet dokumentów, czyli „Kartę zgłoszeniową”, klauzuli RODO oraz ksero orzeczenia o niepełnosprawności.

Rekrutacja trwa do 12.01.2024r.