Trwałość projektu NOWE HORYZONTY SENIORA

Trwałość projektu pn.: „Nowe Horyzonty Seniora”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” (Europejski Fundusz Społeczny)

W związku z końcem realizacji projektu pn.: „Nowe Horyzonty Seniora” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs  Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca  przystępuje obecnie do działań zapewniających trwałość realizacji usług ( od 1.05.2023 r. do 11.08.2024 r.)  w postaci gotowości instytucjonalnej do zapewnienia 22 miejsc w Klubie Seniora, a także zapewnienia usług opiekuńczych dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Należy podkreślić, że ostateczna ilość świadczonych usług zależna będzie od zgłoszenia zapotrzebowania na dany rodzaj usługi oraz rozpatrywanej indywidualnie adekwatności ich przyznania danej osobie.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 791 314 690  w godzinach od 8.30-16.30,
e-mail: biuro@hospicjumczestochowa.pl