Zjazd Członków Stowarzyszenia Hospicjum DAR SERCA

cropped-logoHospicjumMale.pngDo członków Stowarzyszenia

Hospicjum Dar Serca

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca , zgodnie z Uchwałą nr 1/05/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, na podstawie statutu Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca zwołuję Zjazd Członków Stowarzyszenia na dzień  18.06.2018 r , godzina  16.00. Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Kopernika 34.

W przypadku braku quorum drugi termin ustalono na godzinę 16.15

 1. Powitanie – Prezes Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca Anna Ogłaza

 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu Członków Stowarzyszenia .

 3. Przedstawienie i głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad.

 4. Przedstawienie działalności pracy Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca w roku 2017.- Anna Ogłaza

 5. Dyskusja .

 6. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 r

 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2017 r wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu .

 8. Dyskusja .

 9. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2017 r

 10. Wolne wnioski .

 11. Zakończenie Zjazdu Członków Stowarzyszenia .