Zapraszamy do udziału w projekcie

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca zaprasza serdecznie do udziału w projekcie pn.:„Pomagamy – Wspieramy – Działamy” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do wolontariuszy z terenu miasta Częstochowy i okolic. Ma on na celu popularyzację i wzmocnienie roli wolontariatu w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez utworzenie wykwalifikowanej grupy osób, którzy przy wsparciu organizacyjnemu i merytorycznemu naszego Stowarzyszenia będą wspomagać hospicyjną opiekę domową osób chorych na nowotwór.

Zakłada prowadzenie szkoleń, warsztatów, spotkań i praktyk dla wolontariuszy, którzy pomogą chorym i ich rodzinom godnie przechodzić przez okres choroby.

Więcej informacji pod numerem telefonu : 791 314 690, od poniedziałku do piątku w godzinach  9.00-16.00 ,  bądź: e-mail:darsercaczwa@wp.pl

plakat POMAGAMY – WSPIERAMY - DZIAŁAMY(5)