Wsparcie od klubu Włókniarz Częstochowa

Na spotkaniu, w gabinecie Pana Prezydenta Jarosława Marszałka  Prezes Stowarzyszenia Hospicjum DAR SERCA Anna Ogłaza wręczyła podziękowania Panu Prezesowi Michałowi Świącikowi, za wsparcie finansowe, które hospicjum otrzymało od klubu Włókniarz Częstochowa w kwocie 15 000 zł.  W imieniu zarządu, pracowników, a także wszystkich Pacjentów serdecznie dziękujemy raz jeszcze za okazane serce.