Trwałość projektu 2019-2020

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca informuje że w dniu 31.07.2019 r. zakończyło realizacje Projektu pn. „Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego wraz z kompleksową obsługą dla Pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej powyżej 65 roku życia”- nr projektu RPSL.09.02.06-24-0698/17. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych. W ramach projektu objętych usługami zdrowotnymi zostało 107 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 34 w Częstochowie

W związku z powyższym i obowiązkiem utrzymania w okresie trwałości miejsc świadczenia usług zdrowotnych do dnia 30.04.2020 r., dysponujemy :

  1. Wypożyczalnią sprzętu w rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego wraz z kompleksową obsługą dla Pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej.
  2. Wsparciem psychologicznym oraz szkoleniami z opieki nad osobą niesamodzielną dla opiekunów Pacjentów korzystających z wypożyczalni.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z NZOZ ul. Kopernika 34  pod numerem
34 361 02 91 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00