Spotkanie konsultacyjne

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca  na zaproszenie Oddziału PFRON  w Katowicach uczestniczyło w spotkaniu  konsultacyjnym dotyczącym założeń  budowy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych, w tym organizacji pozarządowych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, indywidualnych osób niepełnosprawnych z rodzinami miało miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach dnia 24 lipca.

W spotkaniu udział wzięli : Wiceminister Stanisław Szwed, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Z-ca Prezesa Zarządu PFRON Tomasz Maruszewski, dyrektor NFZ Jerzy Szafranowicz oraz Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński.

 

PART_1532425330839

 

 

PART_1532425038879