Spotkanie Wielkanocne

1

08.04.b.r. odbyło się Spotkanie Wielkanocne zorganizowane przez Panią Ilonę Sitek dla Dzieci osieroconych będących pod opieką Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca w siedzibie przy ul. Orzechowskiego 1. Wolontariusze z miejscowości Starcza po raz kolejny przyjechały do nas z pięknym przedstawieniem i prezentami.Dzieci uczestniczyły w grach i zabawie oraz miały poczęstunek. W naszym przedsięwzięciu pomogła również Fundacja Vitam. Serdecznie dziękujemy za okazane serce i pomoc

36

5

2