Podziękowanie dla Stowarzyszenia Dar Serca

Niezmiernie miło jest nam się z Państwem podzielić informacją, ze zostaliśmy wyróżnieni specjalnym podziękowaniem od Marszałka Województwa Śląskiego za już kolejny, wyjątkowy udział w projekcie, który wspomógł najbardziej potrzebujące osoby w zakresie integracji społecznej.

Podziekowanie