Wyjazd na Festiwal Aktywności – Nowy Sącz

1Nasi pacjenci  zostali zaproszeni na  „I Festiwal -aktywność i wiedza” dnia 8-9 września 2017 r organizowany  przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja” z Nowego SączaCelem imprezy była prezentacja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, promocja utalentowanych aktorów, tancerzy, wokalistów, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych oraz integracja osób niepełnosprawnych z różnych terenów Polski.

Bawiliśmy się znakomicie i  …………wróciliśmy z nagrodami  :)

Festiwal dofinansowany był ze środków PFRON.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie 

7

 

2

(więcej…)

Czytaj więcej

Kurs dla Wolontariuszy!!!

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca zaprasza osoby zainteresowane wolontariatem hospicyjnym na szkolenia dofinansowane przez TESCO w ramach projektu:

WOLONTARIAT HOSPICYJNY – KAŻDY MOŻE POMAGAĆ

Celem projektu jest poprawa jakości życia podopiecznych hospicjum poprzez wzmocnienie roli i rozwijanie wolontariatu, niosącego pomoc osobom chorym na nowotwór.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 września 2017.

Szkolenia planujmy realizować terminach : 18.09-29.09.2017 r .

e-mail : darsercaczwa@wp.pl , tel. 791 314 690

tesko

Czytaj więcej

DAR SERCA w Aquaparku

AQUApark hosp03.06.b.r. Stowarzyszenie Dar Serca zorganizowało niespodzianki dla swoich małych podopiecznych. Dzięki wsparciu częstochowskich motocyklistów, firmy Vento oraz właścicieli hotelu Arche dzieci były w Aquaparku w Kleszczowie, otrzymały upominki oraz bajeczne lody. Było dużo zabawy i niespodzianek. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji.

 

Czytaj więcej

Zjazd Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca, zgodnie z Uchwałą nr 1/05/2017 z dnia 8 maja 2017 roku, na podstawie statutu Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca zwołuje Zjazd Członków Stowarzyszenia na  dzień 12  czerwca 2017 roku, godzina 15:30.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Kopernika 34

W przypadku  braku quorum drugi termin ustalono na godzinę 16.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie – Prezes Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca  Anna Ogłaza
 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu Członków Stowarzyszenia
 3. Przedstawienie i głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad.
 4. Przedstawienie działalności prac Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca
  w roku 2016 – Anna Ogłaza
 5. Dyskusja.
 6. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne za rok 2016.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii w sprawie  sprawozdania finansowego za rok 2016 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 8. Dyskusja.
 9. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2016.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie Zjazdu Członków Stowarzyszenia.

Czytaj więcej

Spotkanie Wielkanocne

1

08.04.b.r. odbyło się Spotkanie Wielkanocne zorganizowane przez Panią Ilonę Sitek dla Dzieci osieroconych będących pod opieką Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca w siedzibie przy ul. Orzechowskiego 1. Wolontariusze z miejscowości Starcza po raz kolejny przyjechały do nas z pięknym przedstawieniem i prezentami.Dzieci uczestniczyły w grach i zabawie oraz miały poczęstunek. W naszym przedsięwzięciu pomogła również Fundacja Vitam. Serdecznie dziękujemy za okazane serce i pomoc

(więcej…)

Czytaj więcej