Zespół

zespol 2

zespol

 

lek. med. Dorota WojtachnioDAR_0059

Specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista onkologii klinicznej. Opieką nad pacjentem leczonym onkologicznie zajmuje się od 20 lat.

 

 

 

 

 

Artur W.

lek. med. Artur Wojtachnio

Specjalista chirurgii ogólnej oraz specjalista medycyny paliatywnej. Z opieką hospicyjną związany od ponad 18 lat.

 

 

 

 

J. Halkiewicz

lek. med. Joanna Halkiewicz

 

 

 

 

 

 

Pęczak Marzena

lek. med. Marzena Pęczak

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzena Morawska

mgr MARZENA MORAWSKA

Specjalistka pielęgniarstwa opieki paliatywnej, mgr pedagogiki, licencjat pielęgniarstwa, ukończone kursy m. in. kwalifikacyjne z pielęgniarstwa rodzinnego i opieki paliatywnej oraz kurs doskonalący z zasad komunikacji i pomocy psychologicznej pacjentom w stanie terminalnym i ich rodzinom. W hospicjum domowym oraz w poradni opieki paliatywnej pełni funkcję pielęgniarki koordynującej. Z opieką paliatywną i hospicjum związana od 1995 roku.

 

 

Sitek Ilonamgr ILONA SITEK

Specjalistka pielęgniarstwa opieki paliatywnej, mgr Pedagogiki i Terapii pedagogicznej, licencjat pielęgniarstwa, ukończone kursy m. in. kwalifikacyjne z pielęgniarstwa rodzinnego i opieki paliatywnej. Prowadzi w Hospicjum terapię zajęciową z pacjentami onkologicznymi oraz z rodzinami będącymi w żałobie na spotkaniach „Grupy wsparcia dla osieroconych”. Z opieką paliatywno-hospicyjną związana od 20-u lat.

 

 

Jola Szczerba

mgr JOLANTA SZCZERBA

Specjalistka pielęgniarstwa opieki paliatywnej, mgr pedagogiki, licencjat pielęgniarstwa, ukończone kursy m. in. kwalifikacyjne z pielęgniarstwa rodzinnego i opieki paliatywnej oraz kurs doskonalący z zasad komunikacji i pomocy psychologicznej pacjentom w stanie terminalnym i ich rodzinom. W hospicjum domowym sprawuje opiekę nad pacjentami w terminalnym stanie choroby nowotworowej. Z opieką paliatywną i hospicjum związana od 1995 roku.

 

 

ZiutkaJÓZEFA GURDAK

Licencjat pielęgniarstwa. Ponad 20 lat pracy w Hospicjum domowym. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo opieki paliatywnej”. Uczestnictwo w licznych szkoleniach podyplomowych takich jak : „Rehabilitacja w opiece paliatywnej”, „Zasady komunikacji oraz pomocy psychologicznej pacjentom w stanie terminalnym i ich rodzinom”, „Odleżyny u chorych terminalnie – profilaktyka, pielęgnacja, leczenie”, „Kurs rozszerzony z opieki paliatywnej i długoterminowej dla pielęgniarek”, „Obsługa donaczyniowych portów podskórnych” i wiele innych. Specjalizuje się w leczeniu ran przewlekłych – odleżyn.

 

Grażyna Chatys zdjęcie

mgr GRAŻYNA CHATYS

Magister pielęgniarstwa, ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Od 3 lat jest koordynatorem grupy wolontariuszy. Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy z pacjentem w stanie terminalnym choroby nowotworowej a wcześniej z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. Ukończyła kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa rodzinnego, posiada liczne certyfikaty uczestnictwa w konferencjach naukowo – szkoleniowych dotyczących opieki paliatywnej i opieki nad chorym w wieku podeszłym.

 

Aldona Trzaskacz

mgr Aldona Trzaskacz

Licencjat pielęgniarstwa, dyplomowana położna, mgr pedagogiki na kierunku Poradnictwo Zawodowe. Ukończyła liczne kursy: „Pielęgniarstwo dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych z elementami opieki paliatywno-hospicyjnej”, „Opieka Paliatywna dla pielęgniarek” oraz „Cewnikowanie mężczyzn i płukanie pęcherza moczowego”. Przeszła również 40 godz. edukację podyplomową w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej, oraz kurs „Komunikacji oraz pomocy psychologicznej pacjentom w stanie terminalnym i ich rodzinom”. Z  hospicjum związana od 15 lat.

Danusia

Daniela Kalecińska 

Dyplomowana pielęgniarka. Ukończyła kurs edukacji podyplomowej w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej, kurs rozszerzony z opieki paliatywnej i długoterminowej oraz szereg kursów specjalistycznych w tym: z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy kurs w zakresie obsługi portów podskórnych. Od ponad 20 lat związana jest z hospicjum.

 

 

Ewa Poraj

Ewa Poraj

 

 

 

 

 

 

 

dr n. społ. ANNAnia 1A MACHNIK-CZERWIK – Specjalista Psychologii Klinicznej, psychoonkolog. Pracuje w hospicjum od 2003 roku. Jest certyfikowanym psychoonkologiem oraz superwizorem psychoonkologii. Od 2004 roku pracownik naukowo-dydaktyczny. Pracę doktorską napisała na temat: „Obraz ciała i jakość życia kobiet z rakiem piersi”. Prowadzi konsultacje oraz terapię indywidualną.

 

 

 

mgr MADAR_0018RZENA BULA-PODHORSKA – Specjalista Psychologii Klinicznej. Pracuje w Hospicjum od 2005 roku. Jest koordynatorem Grupy wsparcia Rako-WALECZNI, skupiającej grupę pacjentów objętych opieką hospicyjną. Prowadzi konsultacje oraz terapię indywidualną.

 

 

 

 

 

Dorota rehab

Dorota Krysińska – fizjoterapeutka

Specjalista drenażu limfatycznego.Na początku swojej pracy zawodowej zdobywała doświadczenie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie w Przychodni Matki i Dziecka. Od kilkunastu lat związana z Poradnią Opieki Paliatywnej i Hospicjum Domowym. Wcześniej zaangażowana również w  wolontariat. Posiada liczne certyfikaty uczestnictwa w konferencjach naukowo szkoleniowych dotyczących opieki paliatywnej. Prowadzi z pacjentami zajęcia indywidualne oraz grupowe.

 

 

DAR_0005

mgr Jakub Ritter – fizjoterapeuta

Z hospicjum związany od 2014 roku. Od 15 lat pracuje jako fizjoterapeuta z pacjentami chorymi onkologicznie oraz pacjentami z dysfunkcjami narządu ruchu.

 

 

 

 

 

Kamil

mgr Kamil Wdowiński – fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta – ukończył  naukę na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz podyplomową szkołę masażu. Pracuje od 4 lat z pacjentami geriatrycznymi, onkologicznymi, neurologicznymi oraz ortopedycznymi. Prowadzi także szkolenia dla wolontariuszy oraz profilaktykę seniorów.

 

 

 

 

mgr Karolina Karolina rehabCelt-Kalemba – magister fizjoterapii 

Z hospicjum związana od ponad roku. Od 20 lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie w Zakładzie Rehabilitacji oraz na Oddziale Wczesnej rehabilitacji neurologicznej. Wcześniej związana była z innymi oddziałami szpitalnymi, takimi jak: kardiologia, ortopedia, chirurgia onkologiczna , onkologia, hematologia, nefrologia. Skończyła kurs laseroterapii w różnych schorzeniach. Prowadzi z pacjentami zajęcia grupowe oraz indywidualne.

 

 

 

Prezeska

Anna Ogłaza – Prezes Stowarzyszenia Hospicjum DAR SERCA

 

 

 

 

 

 

 

Ania Jarosz 2

mgr Anna Jarosz– prawnik, ukończony 6-miesięczny kurs przygotowujący do pracy trenerskiej w zakresie praw człowieka. Od 2006 r pracuje w organizacjach pozarządowych; koordynator licznych programów i projektów dotacyjnych ( PFRON, ASOS, FIO i inne). Współtwórca i współpracownik Infolinii i Ogólnopolskiego Punktu Poradniczo-Prawnego Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej w Krakowie dofinansowanego ze środków PFRON