Historia Hospicjum

SŁOWO O NAS

5 zespół

Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA zostało powołane do życia w roku 2000 w Częstochowie z inicjatywy pani Wandy Gwiazdy – Domagały, późniejszego prezesa Stowarzyszenia. Początkowo swoją działalnością statutową obejmowało wyłącznie dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową. Z uwagi jednak na stale rosną liczbę pacjentów i potrzebę opieki hospicyjnej, rozszerzono działalność obejmując również opieką chorych dorosłych.

Holistyczna opieka i leczenie paliatywne mają na celu uwzględnienie potrzeb fizycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych chorych oraz wsparcie dla ich rodzin i bliskich, również w okresie osierocenia. Podstawowym zadaniem stowarzyszenia jest pomoc w realizacji takiego wsparcia dla naszych pacjentów, również poprzez współdziałanie z mającymi podobne cele organizacjami społecznymi, samorządowymi, religijnymi czy placówkami medycznymi.

Nasze stowarzyszenie współpracuje w tym zakresie między innymi z NZOZ SPL Poradnią Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowym z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Kopernika 34, gdzie nasi podopieczni korzystają zarówno z pomocy medycznej, w tym lekarzy i pielęgniarek, ale również rehabilitantów i psychologów. Nie do przecenienia jest również współdziałanie z innymi organizacji pożytku publicznej jak Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, czy instytucjami religijnymi jak Parafia Narodzenia Pańskiego w Częstochowie.

Jedną z najważniejszych form naszej działalności jest ta, którą realizują sami pacjenci. Aktywność ta przejawia się w działającej już od ponad 10 lat Grupie Wsparcia dla Osób Osieroconych czy Ośrodku Pomocy Dzieciom Osieroconym po stracie rodzica w przebiegu choroby nowotworowej „SERDUSZKA”, działaniom koordynowanych przez p. mgr Ilonę Sitek. W ramach programów aktywizujących realizowanych z pomocą PFRON, nasi chorzy od tego roku mają możliwość rehabilitacji i fizykoterapii w pełnym zakresie, w drodze ku zdrowiu, nadzorowany przez panią mgr Marzenę Morawską oraz Panią koordynator projektu Annę Jarosz.

Już od ponad 3 lat głównie z inicjatywy naszych chorych, działa program ukierunkowany na szeroko pojęty proces zdrowienia „NADZIEJA”, a jednym z elementów tego ruchu stanowi Akademii Twórczości Rako-WALECZNI, współtworzony przez nasze panie psycholog dr Annę Machnik – Czerwik i Marzenę Bulę-Podhorską.

Spośród wszystkich chorób, nowotwory wywierają najsilniejszy wpływ na psychikę człowieka i jak żadna inna choroba właśnie ta, wzbudza najsilniejszy lęk, zmieniając dotychczasowe życie pacjentów. Niewiedza w tym zakresie jest niebezpieczna i w sposób istotny może pogorszyć proces leczenia czy nawet zdrowienia. Właśnie nasza działalność ma służyć chorym w każdym aspekcie zachowań prozdrowotnych, zrozumieć i zaakceptować, działać i walczyć.

Jesteśmy dla państwa, by życie z chorobą nowotworową było łatwiejsze…