Historia Hospicjum

SŁOWO O NAS

Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA zostało powołane do życia w roku 2000 . Początkowo swoją działalnością statutową obejmowało wyłącznie dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową. Z uwagi jednak na stale rosną liczbę pacjentów i potrzebę opieki hospicyjnej, rozszerzono działalność obejmując również opieką chorych dorosłych.

Holistyczna opieka i leczenie paliatywne mają na celu uwzględnienie potrzeb fizycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych chorych oraz wsparcie dla ich rodzin i bliskich, również w okresie osierocenia. Podstawowym zadaniem stowarzyszenia jest pomoc w realizacji takiego wsparcia dla naszych pacjentów, również poprzez współdziałanie z mającymi podobne cele organizacjami społecznymi, samorządowymi, religijnymi czy placówkami medycznymi.

Jedną z najważniejszych form naszej działalności jest ta, którą realizują sami pacjenci. Aktywność ta przejawia się w działającej już od ponad 10 lat Grupie Wsparcia dla Osób Osieroconych czy Ośrodku Pomocy Dzieciom Osieroconym po stracie rodzica w przebiegu choroby nowotworowej „SERDUSZKA”. W ramach programów aktywizujących realizowanych z pomocą PFRON, nasi chorzy od tego roku mają możliwość rehabilitacji i fizykoterapii w pełnym zakresie, w drodze ku zdrowiu.

Już od ponad 3 lat głównie z inicjatywy naszych chorych, działa program ukierunkowany na szeroko pojęty proces zdrowienia „NADZIEJA”, a jednym z elementów tego ruchu stanowi Akademii Twórczości Rako-WALECZNI.

Spośród wszystkich chorób, nowotwory wywierają najsilniejszy wpływ na psychikę człowieka i jak żadna inna choroba właśnie ta, wzbudza najsilniejszy lęk, zmieniając dotychczasowe życie pacjentów. Niewiedza w tym zakresie jest niebezpieczna i w sposób istotny może pogorszyć proces leczenia czy nawet zdrowienia. Właśnie nasza działalność ma służyć chorym w każdym aspekcie zachowań prozdrowotnych, zrozumieć i zaakceptować, działać i walczyć.

Jesteśmy dla państwa, by życie z chorobą nowotworową było łatwiejsze…