O nas

Słowo o nas

Historia
Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA zostało powołane do życia w roku 2000. Początkowo swoją działalnością statutową obejmowało wyłącznie dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową. Z uwagi jednak na stale rosną liczbę pacjentów i potrzebę opieki hospicyjnej, rozszerzono działalność obejmując również opieką chorych dorosłych.

Holistyczna opieka i leczenie paliatywne mają na celu uwzględnienie potrzeb fizycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych chorych oraz wsparcie dla ich rodzin i bliskich, również w okresie osierocenia. Podstawowym zadaniem stowarzyszenia jest pomoc w realizacji takiego wsparcia dla naszych pacjentów, również poprzez współdziałanie z mającymi podobne cele organizacjami społecznymi, samorządowymi, religijnymi czy placówkami medycznymi.

Zrozumieć
i zaakceptować

Spośród wszystkich chorób, nowotwory wywierają najsilniejszy wpływ na psychikę człowieka i jak żadna inna choroba właśnie ta, wzbudza najsilniejszy lęk, zmieniając dotychczasowe życie pacjentów. Niewiedza w tym zakresie jest niebezpieczna i w sposób istotny może pogorszyć proces leczenia czy nawet zdrowienia. Właśnie nasza działalność ma służyć chorym w każdym aspekcie zachowań prozdrowotnych, zrozumieć i zaakceptować, działać i walczyć.

Zarząd Stowarzyszenia

Anna Ogłaza

prezes Stowarzyszenia

Marzena Bula-Podhorska

Vice-prezes Stowarzyszenia 

Lucyna Kozieł

Vice-prezes Stowarzyszenia 

Nadzieja
prowadzi dalej niż strach

Grupa wsparcia dla osób osieroconych

Jedną z najważniejszych form naszej działalności jest ta, którą realizują sami pacjenci. Aktywność ta przejawia się w działającej już od ponad 10 lat Grupie Wsparcia dla Osób Osieroconych czy Ośrodku Pomocy Dzieciom Osieroconym po stracie rodzica w przebiegu choroby nowotworowej „SERDUSZKA”. W ramach programów aktywizujących realizowanych z pomocą PFRON, nasi chorzy od tego roku mają możliwość rehabilitacji i fizykoterapii w pełnym zakresie, w drodze ku zdrowiu.

Już od ponad 3 lat głównie z inicjatywy naszych chorych, działa program ukierunkowany na szeroko pojęty proces zdrowienia „NADZIEJA”, a jednym z elementów tego ruchu stanowi Akademii Twórczości Rako-WALECZNI.

Znani i lubiani

Zobacz, co o nas mówią!
Stowarzyszenie Dar Serca traktuje opiekę paliatywno-hospicyjną z pasją i twórczo, a pacjenci i podopieczni są dla Was partnerami, którym pomagacie realizować swoje marzenia. Jeśli więc w czymkolwiek mogłam pomóc, to bardzo się cieszę. Wasza aktywność – koncerty, spektakle teatralne, cegiełki na balach, to wszystko stwarza atmosferę, w której chyba nikt nie może pozostać obojętny i włączenie się w działalność charytatywną jest wtedy po prostu naturalne.
Izabela Leszczyna Dar Serca
Izabela Leszczyna
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Przybyłam na pierwszy rzut oka nie z pomocą, tylko kolejnym wyzwaniem. Szalonym pomysłem spektaklu opartego na osobistych przeżyciach, doświadczeniach hospicyjnych bohaterów. Mimo to ochoczo i licznie moi drodzy współtowarzysze rzucili się ze mną w wir pracy nad trudnymi wspomnieniami, emocjami i co najbardziej godne podziwu: chęcią i odwagą podzielenia się tym wszystkim z drugim człowiekiem. W perspektywie spektaklu – hipotetycznie obcym, nie znającym tematu…Bólu.
Sylwia Oksiuta
aktorka, scenarzystka, arteterapeuta
Nie wyobrażam sobie, żeby w opiece nad ciężko chorymi ludźmi można było pracować pojedyńczo, albo bez jakiejkolwiek współpracy. W naszym zespole zawsze można było liczyć na drugą osobę, na wsparcie, na dyskusję. Problemy i trudności trzeba było rozwiązywać na bieżąco, bo nie jest łatwo robić tak wiele mając tak niewiele...
dr n. med. Barbara Huras
ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego MAŁGORZATA Częstochowa

Media o nas

czekultura.pl
21 grudnia 2015

czestochowa.wyborcza.pl

19 grudnia 2015

TV Orion
26 listopada 2015

TV Orion
17 listopada 2015

TV Orion
10 października 2015

kochamyzycie.wordpress.com
10 października 2015

TV Orion
01 czerwca 2015

TV Orion
25 maj 2015

TV Orion
10 października 2015