Noworoczne spotkanie pacjentów.

W styczniu jak co roku odbyło się spotkanie noworoczne Pacjentów Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca, pracowników oraz zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Sejmu RP -Pani Izabela Leszczyna i Pan Zdzisław Wolski, Dyrektor Oddziału PFRON Jan Wroński wraz z Panią Gabriela Knapik, przedstawiciel Urzędu Miasta Częstochowy Pan wiceprezydent Jarosław Marszałek oraz zaprzyjaźnieni duchowni.
Do wspólnego stołu zasiadło ponad 70 pacjentów. Wszystkich uczestników powitała prezes Stowarzyszenia Anna Ogłaza. Podsumowując miniony rok podziękowała zaproszonym gościom za wieloletnią współpracę i wsparcie. Przedstawiła również realizowane przez Stowarzyszenie przedsięwzięcia i projekty m.in. spotkania okolicznościowe dla dzieci osieroconych (dzień dziecka, mikołajki), spektakl teatralny z udziałem pacjentów wyreżyserowany na podstawie ich przeżyć związanych z chorobą, wernisaże prac malarskich oraz projekty unijne mające na celu aktywizację zdrowotną, zawodową i społeczną pacjentów. Podziękowała także za wsparcie ze środków PFRON, dzięki któremu pacjenci mogą korzystać z rehabilitacji ruchowej, psychologicznej oraz terapii zajęciowej.
Spotkaniu towarzyszyło wspólne kolędowanie, serdeczne rozmowy i życzenia.