Nagroda I stopnia za działalność na rzecz pacjenta

dor 6Doktor Dorota Wojtachnio otrzymała nagrodę I stopnia za znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Doceniając kandydatkę do Nagrody Prezydenta Miasta uwzględniono następujące kryteria: pozytywne relacje kandydata z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia, umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym, profesjonalizm, działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego oraz osiągnięcia na polu naukowym.

dor 3 dor 1 dor 4