Kurs dla Wolontariuszy!!!

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca zaprasza osoby zainteresowane wolontariatem hospicyjnym na szkolenia dofinansowane przez TESCO w ramach projektu:

WOLONTARIAT HOSPICYJNY – KAŻDY MOŻE POMAGAĆ

Celem projektu jest poprawa jakości życia podopiecznych hospicjum poprzez wzmocnienie roli i rozwijanie wolontariatu, niosącego pomoc osobom chorym na nowotwór.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 września 2017.

Szkolenia planujmy realizować terminach : 18.09-29.09.2017 r .

e-mail : darsercaczwa@wp.pl , tel. 791 314 690

tesko