Jak może pomóc Twoja firma?

Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz proponowane formy współpracy

Społeczną odpowiedzialność biznesu określa się jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. 

Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w ochronę środowiska, w zasoby ludzkie, relacje z otoczeniem firmy oraz informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Zapraszamy Państwa do grona firm społecznie odpowiedzialnych. 
STOWARZYSZENIE Hospicjum DAR SERCA oferuje Państwu szeroką gamę możliwości współpracy: wolontariat pracowniczy, sponsoring wydarzeń i kampanii, darowizna,
 payroll, akcje przygotowane specjalnie dla Państwa pracowników.

Darowizna 

Darowizna to jedna z podstawowych form pomocy dla Fundacji. Oprócz przekazania pomocy finansowej, można także pomóc Fundacji przekazując darowiznę rzeczową.

Sponsoring

Sponsoring (świadczenie dwustronne) jest alternatywą w stosunku do darowizny finansowej lub rzeczowej.

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to długofalowy program społeczny odpowiedzialnego pracodawcy, który propaguje i umożliwia dobrowolne, społeczne zaangażowanie wśród swoich pracowników. Polega na dobrowolnym angażowaniu się pracowników firm w działalność na rzecz organizacji i inicjatyw społecznych.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do dzielenia się swoim czasem, doświadczeniem i pasją oraz zaangażowania na rzecz STOWARZYSZENIA HOSPICJUM DAR SERCA.

Payroll
Dla osób, które chciałyby regularnie wspierać finansowo naszą fundację, bardzo dobrym rozwiązaniem jest program składek pracowniczych Payroll. Payroll to praktyka automatycznego potrącania, za zgodą pracownika, określonej kwoty z jego miesięcznych poborów na cele społeczne i charytatywne. Wymaga pisemnej deklaracji o przeznaczeniu i wysokości dotacji, którą można określić kwotowo, procentowo lub np. jako „końcówkę” wypłaty. Pracownik może dowolnie modyfikować wysokość odpisu od pensji oraz w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. Program Payroll daje pracownikom możliwość skorzystania z ulg podatkowych od przekazanych darowizn. 


STOWARZYSZENIE Hospicjum DAR SERCA podkreśla fakt współpracy eksponując logo Partnera na swojej stronie internetowej, umieszczając je na materiałach drukowanych wydawanych w okresie współpracy oraz prezentując je publicznie w swoich działaniach.

Każdą współpracę podejmujemy na indywidualnych zasadach. 
W celu ustalenia warunków i możliwości współpracy serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu:

Anna Ogłaza e-mail: anna.oglaza@tlen.pl

Marzena Bula-Podhorska e-mail: marzenabula@tlen.pl