Dofinansowanie z FIO !!!

 

Z radością informujemy, że nasze Stowarzyszenie DAR SERCA  już po raz drugi uzyskało dofinansowanie  w ramach konkursu FIO  (200 punktów na 210 możliwych) i  od maja ruszamy z projektem  pn.  „Wolontariat- dla każdego i w każdym wieku” !!! 

 

2015_logo_FIO_v1

 

Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  rozpoczęło realizację projektu p.n. „Wolontariat – dla każdego i w każdym wieku”.

Projekt skierowany jest do wolontariuszy z terenu miasta Częstochowy i okolic. Ma on na celu wzmocnić rolę wolontariatu hospicyjnego w rozwiązywaniu problemów społecznych, poprzez utworzenie wykwalifikowanej grupy ludzi, którzy przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym naszego Stowarzyszenia, będą wspomagać hospicyjną opiekę domową nad pacjentami w terminalnym stanie choroby nowotworowej.

Odpowiedzialna praca wolontariusza przy chorych wymaga odpowiedniego przygotowania nie tylko teoretycznego, ale również praktycznego. Dzięki szkoleniu merytorycznemu oraz praktycznemu wolontariusze będą wsparciem dla zespołu oraz podopiecznych i ich rodzin. Każdy wolontariusz pracujący z pacjentem, powinien posiadać podstawowe informacje dotyczące postępowania w trudnych sytuacjach w jakich może znaleźć się, wspierając swojego podopiecznego. Wolontariusze powinni zaznajomić się z tematyką cierpienia, choroby, tematyką odchodzenia oraz wsparcia w żałobie oraz nauczyć się radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Dlatego też w ramach Akademii Wolontariatu Hospicyjnego planujmy cykl szkoleń i warsztatów z psychologami, pielęgniarkami, prawnikiem oraz wieloletnim wolontariuszem hospicyjnym.

Projekt realizowany w terminie – od 1 maja do 31 grudnia 2016 r

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

Chętnych  prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego tutaj i wysłanie na adres: darsercaczwa@wp.pl,  bądź  dostarczenie do biura Stowarzyszenia ul. Orzechowskiego 1 do dnia 31 maja 2016 roku.

Więcej informacje na temat projektu: Anna Jarosz –koordynator projektu tel. 669 131 393

2015_logo_FIO_v1