Nowe Horyzonty Seniora

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca od 1 kwietnia 2015 r. rozpoczęło projekt „Nowe Horyzonty Seniora”  współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (ASOS) – Edycja 2015.
Projekt realizowany w okresie od 2015-04-01 do 2015-12-31. Adresowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących miasto Częstochowę i okolice.
Głównym celem projektu jest aktywizacja częstochowskich seniorów niepracujących zawodowo, zwiększenie ich udziału w życiu społeczności lokalnej, zainteresowanie współczesną kulturą i sztuką, zdobycie przez nich wiedzy i nowych umiejętności.
Realizacja celów poprzez:

  • warsztaty teatralne zakończone wystawieniem sztuki,
  • warsztaty z malarstwa zakończone wernisażem prac,
  • warsztaty z rękodzieła zakończone wystawieniem wykonanych przedmiotów,
  • przeszkolenie grupy seniorów –wolontariuszy aby mogli nieść pomoc innym seniorom w naszym mieście.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

Prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia ul. Kopernika 34, 42-217 Częstochowa

Informacje na temat projektu: Anna Jarosz –koordynator projektu tel. 669 131 393

asos