Lepsze życie-kompleksowe wsparcie dla osób chorych onkologicznie

Stowarzyszenie od kwietnia 2017  roku realizuje projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach zadań zlecanych-konkurs ” Kurs na samodzielność”

Skierowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, które zostały dotknięte chorobą nowotworową.

Projekt trwa od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Celem projektu jest polepszenie sprawności fizycznej i psychicznej beneficjentów poprzez zapewnienie kompleksowej rehabilitacji w tym objęcie osób niepełnosprawnych działaniami aktywizującymi i motywującymi mającymi na celu poprawę stanu emocjonalnego, pobudzenie woli walki z rakiem, podniesienie samooceny oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości.

W ramach projektu realizujemy bezpłatnie dla beneficjentów następujące formy wsparcia:

  • konsultację lekarską,
  • rehabilitację ruchową,
  • rehabilitację psychologiczną ( indywidualna i grupowa),
  • terapię zajęciowa,
  • konsultację pielęgniarską.

Niestety odsetek zachorowań na różne choroby nowotworowe jest coraz większy a co za tym idzie coraz więcej osób potrzebuje rehabilitacji fizycznej i psychicznej oraz różnego rodzaju działań motywujących mających na celu poprawę stanu fizycznego i emocjonalnego, aby mogli powrócić do aktywności sprzed choroby. Zatem osoby chore na nowotwór lub w remisji mają możliwość uzyskania szerokiego i bezpłatnego wsparcia, aby dzięki tym działaniom miały siłę pokonać chorobę.

Połączenie różnych form rehabilitacji (fizycznej i psychicznej) z terapią zajęciową i konsultacjami pielęgniarskimi pozwala ocenić projekt jako kompleksowy i innowacyjny na szczeblu regionalnym.

 

                               Anna Jarosz

Koordynator Projektu

,

logo_PFRON_2011_r