DAR SERCA laureatem nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy

 

Prezes Stowarz20160929_113821_nagrodayszenia Hospicjum DAR SERCA, Pani Anna Ogłaza odebrała z rąk Prezydenta Miasta Częstochowy nagrodę za działalność w organizacji pozarządowej. Nagrody wręczali wspólnie  28 września Prezydent Miasta Krzysztof Matyjaszczyk i przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Częstochowskiej. im. B. Hubermana.

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych przyznawane są osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Nagrody przyznawał Prezydent Miasta Częstochowy po zasięgnięciu opinii komisji, w skład której weszli przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej UM, Wydziału Kultury, Promocji i Sportu UM oraz Rady Miasta.