Aktualności

Pomagamy-wspieramy-działamy

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca dzięki uzyskanemu dofinansowaniu  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 rozpoczęło realizację projektu p.n. „Pomagamy-Wspieramy-Działamy”. Projekt skierowany jest do wolontariuszy z terenu miasta Częstochowy …

Więcej →

Lepsze życie-kompleksowe wsparcie na rzecz osób chorych onkologicznie

Stowarzyszenie od kwietnia 2019  roku realizuje projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach zadań zlecanych-konkurs ” Szansa-Rozwój-Niezależność” Skierowany jest do …

Więcej →

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego wraz z kompleksową obsługą dla Pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej powyżej 65 roku życia

Projekt pn. „Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego wraz z kompleksową obsługą dla Pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej powyżej 65 roku życia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków …

Więcej →
rozwinąć skrzydła

Rozwinąć skrzydła

Projekt  ” Rozwinąć skrzydła” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna …

Więcej →