Konferencja – BCU dla Częstochowy

W dniu 20.10. br w Auli przy Kościele św. Zygmunta w Częstochowie odbyło się spotkanie naukowe pt. „Profilaktyka, diagnostyka i leczenie schorzeń nowotworowych piersi – obecne możliwości”. Organizatorem było Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA przy współudziale Jurajskiego Centrum Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz Częstochowskich Amazonek. Spotkanie było kierowane do pacjentek, mieszkanek miasta Częstochowy i było objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy pana Krzysztofa Matyjaszczyka. Nadzór merytoryczny i naukowy spotkania z ramienia Śląskiego Oddział PTOK objął dr n. med. Michał Jarząb. 

 

 

 

 

 

 

 


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Najnowszymi doniesienia dotyczącymi nowotworów złośliwych piersi i niewątpliwą wiedzą praktyczną z tego zakresu podzielili się z nami nasi eksperci m. in. dr n. med. Barbara Huras, lek. Przemysław Jasnowski, dr. n. med. Łukasz Kaczmarek i dr. n. med. Joanna Socha. Nie mogło również zabraknąć zagadnień związanych z  psychologicznym  i egzystencjalnym aspektem choroby nowotworowej, które przedstawiła w swym wystąpieniu   psycholog Hospicjum DAR SERCA p Monika Dłubis. W podsumowaniu spotkania prezes Częstochowskich Amazonek p Elżbieta Markowska zwróciła uwagę na konieczność rozwoju Specjalistycznego Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi na terenie miasta Częstochowy – BCU (Breast Unit Cancer). 

Holistyczna opieka na rzecz kobiet z nowotworem piersi musi obejmować osoby chore od początku diagnostyki (histopatologiczna, obrazowa, genetyka), poprzez etap leczenia (wielospecjalistyczne i zespołowe), po nowoczesną rehabilitację i fizykoterapię, a niekiedy również leczenie objawowe prowadzone w pionie opieki paliatywnej/hospicyjnej. 

Na każdym z tych etapów chore powinny mieć dostęp do terapii wspierającej, opieki psychologa, opieki socjalnej, rzetelnej informacji. Ośrodek prowadzący leczenie powinien ściśle współpracować z ośrodkami klinicznymi, ośrodkami wczesnych faz badań klinicznych, jak również organizacjami rządowymi i pozarządowymi m. in. Stowarzyszeniami na rzecz poprawy świadomości i jakości życia pacjentek z nowotworami piersi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERALek. Dorota Wojtachnio