SPOTKANIE NAUKOWE 04.11.2017 godz. 09.30

 

konferencja2017plakat2Szanowni Państwo,

   Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa już po raz trzeci do Częstochowy na spotkanie naukowe z zakresu medycyny paliatywnej i onkologii klinicznej. Dwa poprzednie spotkania, był próbą połączenia tych dwóch odmiennych, a zarazem bliskich  dziedziny medycyny, co wynika z holistycznych cech opieki nad pacjentem z zaawansowaną chorobą nowotworową.

   Podczas najbliższej edycji tematem wiodącym spotkania będzie zaawansowany rak piersi w aspekcie nowych technik chirurgicznych, radioterapeutycznych i nowoczesnego leczenia onkologicznego z założeniem paliatywnym. W trakcie naszych corocznych spotkań głównym zagadnieniem jest postępowanie medyczne ukierunkowanie na poprawę jakości życia, w tym leczenie objawowe u pacjentek w końcowej fazie choroby, a więc opieka paliatywna i hospicyjna.  Nie zabraknie również tematów związanych ze wsparciem psychologicznym, jak równiez aspektów prawnych opieki w ujęciu nowych ustaw.

Jak co roku postaramy się aby nasi zaproszeni specjaliści przedstawili najnowsze doniesienia naukowe z wybranego zakresu tematycznego, które mogą zainteresować nie nie tylko lekarzy, ale również pielęgniarki, psychologów czy fizykoterapeutów sprawujących codzienną opiekę nad chorymi.

   Mamy również nadzieję, że planowane III spotkanie z zakresu opieki paliatywno – hospicyjnej czy onkologii będzie wyjątkową możliwością do dyskusji i wymiany doświadczeń między  poszczególnymi specjalistami sprawującymi opiekę nad pacjentami z zaawansowaną chorobą nowotworową piersi.

Serdecznie zapraszamy również wszystkie organizacje społecznościowie jak i pacjenckie do udziału w naszym spotkaniu, które może stanowić początek wspólnej opieki na rzecz naszych chorych.

 

 Serdecznie zapraszamy

Komitet Naukowy

Czytaj więcej

Wyjazd na Festiwal Aktywności – Nowy Sącz

1Nasi pacjenci  zostali zaproszeni na  „I Festiwal -aktywność i wiedza” dnia 8-9 września 2017 r organizowany  przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja” z Nowego SączaCelem imprezy była prezentacja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, promocja utalentowanych aktorów, tancerzy, wokalistów, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych oraz integracja osób niepełnosprawnych z różnych terenów Polski.

Bawiliśmy się znakomicie i  …………wróciliśmy z nagrodami  :)

Festiwal dofinansowany był ze środków PFRON.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie 

7

 

2

(więcej…)

Czytaj więcej

Kurs dla Wolontariuszy!!!

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca zaprasza osoby zainteresowane wolontariatem hospicyjnym na szkolenia dofinansowane przez TESCO w ramach projektu:

WOLONTARIAT HOSPICYJNY – KAŻDY MOŻE POMAGAĆ

Celem projektu jest poprawa jakości życia podopiecznych hospicjum poprzez wzmocnienie roli i rozwijanie wolontariatu, niosącego pomoc osobom chorym na nowotwór.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 września 2017.

Szkolenia planujmy realizować terminach : 18.09-29.09.2017 r .

e-mail : darsercaczwa@wp.pl , tel. 791 314 690

tesko

Czytaj więcej

DAR SERCA w Aquaparku

AQUApark hosp03.06.b.r. Stowarzyszenie Dar Serca zorganizowało niespodzianki dla swoich małych podopiecznych. Dzięki wsparciu częstochowskich motocyklistów, firmy Vento oraz właścicieli hotelu Arche dzieci były w Aquaparku w Kleszczowie, otrzymały upominki oraz bajeczne lody. Było dużo zabawy i niespodzianek. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji.

 

Czytaj więcej

Zjazd Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca, zgodnie z Uchwałą nr 1/05/2017 z dnia 8 maja 2017 roku, na podstawie statutu Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca zwołuje Zjazd Członków Stowarzyszenia na  dzień 12  czerwca 2017 roku, godzina 15:30.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Kopernika 34

W przypadku  braku quorum drugi termin ustalono na godzinę 16.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie – Prezes Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca  Anna Ogłaza
 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu Członków Stowarzyszenia
 3. Przedstawienie i głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad.
 4. Przedstawienie działalności prac Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca
  w roku 2016 – Anna Ogłaza
 5. Dyskusja.
 6. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne za rok 2016.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii w sprawie  sprawozdania finansowego za rok 2016 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 8. Dyskusja.
 9. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2016.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie Zjazdu Członków Stowarzyszenia.

Czytaj więcej