Spotkanie konsultacyjne

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca  na zaproszenie Oddziału PFRON  w Katowicach uczestniczyło w spotkaniu  konsultacyjnym dotyczącym założeń  budowy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych, w tym organizacji pozarządowych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, indywidualnych osób niepełnosprawnych z rodzinami miało miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach dnia 24 lipca.

W spotkaniu udział wzięli : Wiceminister Stanisław Szwed, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Z-ca Prezesa Zarządu PFRON Tomasz Maruszewski, dyrektor NFZ Jerzy Szafranowicz oraz Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński.

 

PART_1532425330839

 

 

PART_1532425038879

Czytaj więcej

Na francuski nie jest za późno!

2W miniony poniedziałek mieliśmy zaszczyt być zaproszonym przez Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka na spotkanie, w którym uczestniczył Konsul Generalny Francji Pan Frederic de Touchet oraz Radca ambasady Belgijskiej Pani Sylwia Wandziuk-Obłuska. Jednym z  wielu ważnych tematów, poruszanych na tym spotkaniu, była działalność naszego Stowarzyszenia, wspierającego profrancuskie inicjatywy. Spośród  różnorodnych  form wsparcia, Częstochowskie Hospicjum Dar Serca umożliwia pacjentom poznanie  języka francuskiego, oraz wspaniałej kultury tego kraju. Na temat  korzyści płynących z nauki języka dla naszych pacjentów, wypowiadała się podczas swojego wystąpienia nasza Pani psycholog Marzena Bula- Podhorska.

5 6 1 francuski-szkola--10

Czytaj więcej

Zjazd Członków Stowarzyszenia Hospicjum DAR SERCA

cropped-logoHospicjumMale.pngDo członków Stowarzyszenia

Hospicjum Dar Serca

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca , zgodnie z Uchwałą nr 1/05/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, na podstawie statutu Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca zwołuję Zjazd Członków Stowarzyszenia na dzień  18.06.2018 r , godzina  16.00. Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Kopernika 34.

W przypadku braku quorum drugi termin ustalono na godzinę 16.15

 1. Powitanie – Prezes Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca Anna Ogłaza

 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu Członków Stowarzyszenia .

 3. Przedstawienie i głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad.

 4. Przedstawienie działalności pracy Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca w roku 2017.- Anna Ogłaza

 5. Dyskusja .

 6. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 r

 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2017 r wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu .

 8. Dyskusja .

 9. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2017 r

 10. Wolne wnioski .

 11. Zakończenie Zjazdu Członków Stowarzyszenia .

Czytaj więcej

Konferencja w LOURDES

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

09 maja w Lourdes odbyła się polsko-francuska konferencja naukowa na temat opieki paliatywnej. Z polskiej delegacji wykłady wygłosiły: lekarz onkolog Dorota Wojtachnio, psycholog Marzena Bula-Podhorska oraz koordynatorka projektów Anna Jarosz. W komitecie naukowym konferencji był m.in znakomity lekarz onkolog profesor COUDERC. Swoją obecnością uświetnili to wydarzenie Pani Mer Lourdes Josette Bourdeu oraz wiceprezydent Częstochowy Andrzej Szewiński. Serdeczne podziękowania dla Pana Pawła Klimka za perfekcyjne tłumaczenie symultaniczne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Czytaj więcej

Spotkanie wielkanocne dla Dzieci osieroconych w Hospicjum DAR SERCA

P112058113 kwietnia odbyło się po raz kolejny niezapomniane spotkanie dla Dzieci będących pod opieką Hospicjum Dar Serca. Dzieci wspominały święta wielkanocne, tradycje związane z tymi świętami, grały w gry i rebusy. Dzięki wielu darczyńcom i wolontariuszom było dużo dobrej zabawy i tańca oraz pysznych smakołyków. Nie zabrakło również atrakcyjnych prezentów, które otrzymały wszystkie Dzieci. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego magicznego przedsięwzięcia.

P1120539 P1120559 P1120561 P1120570

Czytaj więcej

Nagroda I stopnia za działalność na rzecz pacjenta

dor 6Doktor Dorota Wojtachnio otrzymała nagrodę I stopnia za znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Doceniając kandydatkę do Nagrody Prezydenta Miasta uwzględniono następujące kryteria: pozytywne relacje kandydata z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia, umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym, profesjonalizm, działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego oraz osiągnięcia na polu naukowym.

dor 3 dor 1 dor 4

Czytaj więcej

Wesołych Świąt

ka72961Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość… 

…życzy Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum

 DAR SERCA

Czytaj więcej